Nanga ke amanyathelo ekufanele alandelwe xa ufaka isicelo kwi-intanethi  

Inyathelo lokuqala: Gcwalisa le fomu ingezantsi usinike ulwazi olugcweleyo.

Inyathelo lwesibini: Atatsha ikopi yakho yesazisi/ID okanye iphepha mvume lokuhlala
kweli xa usuka kwelinye ilizwe. 

Inyathelo lwesithathu: Atatsha neziphi na iidotyumenti oziva ngathi ziphembelela isicelo
sakho nangakumbi.

Inyathelo lwesibini: Ungalibali ukucofa iqhosha elithi submit.

 

Ukuba ufuna ukugcwalisa ifomu eliphepha kwaye uyithumele ngemeyile/email,
ungayidownloada, apha.

 

Ifomu Yesicelo